Které elementy zná IE?

Element blink IE zná, avšak nebliká. Element abbr zná teprve IE 7, a to i ve quirk režimu. Element který prohlížeč Internet Explorer zná, jde ostylovat.

IE9 ve standardním režimu zná některé nové elementy z HTML 5, jako <header>, <section>...

IE9 nastyluje i neznámý element, obdobně, jako ostatní prohlížeče, ale na rozdíl od nich, jen pokud je ve standardním režimu.

blink blink blink
abbr abbr abbr
section section
blafy blafy blafy