Odrážkové menu s hover efektem pomocí background-image

Pozici odrážky je možné přesně napozicovat, jak v základním stavu, tak při hover. Je vhodné použít preload, možností je spousta, zvolil jsem skrytý div s obrázkovým pozadím, protože při prohlížení bez CSS není vidět, na rozdíl od skrytého obrázku.