ksichtObrázek v data:

Red dot CSS data musí být na jednom řádku.


data URI scheme, zobrazí Dillo (neumí pozadí), Gecko, IE8+, KHTML, Lobo, Opera, WebKit a w3m (neumí pozadí)