Seznam s odrážkami pomocí list-style-image

Odrážky není možné přesně umístit, každý prohlížeč je vykresluje na jiném místě.

Seznam s odrážkami pomocí background-image

Odrážky je snadné umístit na požadované místo, prohlížeče je vykreslují stejně.