Tag image

Na tag <image ....> jsem narazil, když jsem se hrabal v kódu jedné stránky a funguje úplně stejně jako img ve všech prohlížečích, co jsem zkusil (FF, IE, Links 2, Opera, Safari), mimo Arachne, Dillo a Lobo :-)

Otestobal jsem i textové prohlížeče, ty pochopitelně nezobrazí obrázek, ale vypíší obsah atributu alt. Lynx a Links tag image neznají, w3m jej zná.

IE a Opera ostylují oba tagy. Pro CSS prohlížeče chápou tag img a image za totožný a platí běžná kaskádová pravidla, Firefox a Safari však deklaraci pro tag image ignoruje.

Obrázek tagem image

tag image

Obrázek tagem img

tag img
<head>
<style>
img {border: 2px solid red}
image {border: 2px solid black}
</style>
</head>
<body>
<image src="obrazek-1.jpg" height="240" width="320"  alt="tag image">
<hr>
<img src="obrazek-1.jpg" height="240" width="320" alt="tag img">
</body>